Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Πολίτες που κρίνουν την οικονομία της χώρας τους ως "κακή"

Μεγάλη είναι η ανησυχία που καταγράφεται ανάμεσα στους πολίτες της ΕΕ για την κατάσταση της οικονομίας της χώρας τους. Έξι στους δέκα πολίτες χαρακτιρηζουν την οικονομία της χώρας τους ως "κακή".

Πολίτες που κρίνουν την οικονομία της χώρας τους ως "κακή"

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Μερική απασχόληση στην ΕΕ

Για περισσοτερους από έναν στους πέντε εργαζόμενους της ΕΕ (20,5%) το καθεστώς εργασίας είναι αυτό της μερικής απασχόλησης. Πρωτοπόροι της μερικής απασχόλησης είναι οι Ολλανδοι, κι ακολουθούν οι Αυστριακοί, οι Γερμανοί και οι Αγγλοι.

Μερική απασχόληση στην ΕΕ

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ (Μάρτιος 2015)

Στο 9,8% καταγράφηκε το συνολικό ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ κατά τον μίνα Μάρτιο του 2015. Τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενού έτους το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ανερχόταν στο 10,4%. Επήλθε δηλαδή μείωση της ανεργίας της τάξεως του 0,6% στο σύνολο των 28 κρατών μελών.

Ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ (Μάρτιος 2015)

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Η τιμή της αμόλυβδης βενζινης (95 οκτ.) στην ΕΕ

Κατά μέσο όρο, στα κράτη μέλη της ΕΕ ο πολίτης πληρώνει 1,425 ευρώ για κάθε λίτρο αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων που βάζει στο όχημα του. Ακριβότερη από όλα τα κράτη μέλη είναι η Ολλανδία  η Ιταλία, η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα.

Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης (95 οκτ.) στην ΕΕ

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Αιτητές ασύλου στις χώρες της ΕΕ (2014)

Κατά το έτος 2014, η ΕΕ είχε να εξετάσει πέραν των 600 χιλιάδων αιτήσεων για παροχή άσυλου.
Τον μεγαλύτερο αριθμό αιτητών ασύλου είχε η Γερμανία, η Σουηδία, η Ιταλία και η Γαλλία.
Αθροιστικά, οι τέσσερις αυτές χώρες είχαν να εξετάσουν κατά το προηγούμενο έτος περισσότερες από τις μισές αιτήσεις ασύλου που έγιναν στο σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ.

Αιτητές ασύλου στις χώρες της ΕΕ (2014)

Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ (Φεβρουάριος 2015)

Στο 9,8% καταγράφηκε το συνολικό ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 2015. Τον αντίστοιχο μήνα του του 2014 το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ανερχόταν στο 10,5%.


Ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ (Φεβρουάριος 2015)

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Ποσοστά γεννήσεων εκτός γάμου

Εντύπωση προκαλεί ο αριθμός των παιδιών που γεννιούνται εκτός γάμου στην Εσθονία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Γαλλία και Σουηδία. Κατά μέσο όρο στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ 39,3% προήλθαν από γεννήσεις στις οποίες δεν προηγήθηκε γάμος.


Ποσοστά γεννήσεων εκτός γάμου 

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Ποσοστά γυναικών σε διευθυντικές θέσεις (2013)

Μόλις μια στις τρεις διευθυντικές θέσεις στις χώρες της ΕΕ καταλαμβάνεται από γυναικά.

Ποσοστά γυναικών σε διευθυντικές θέσεις (2013)

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Ποσοστό γυναικών στο εργατικό δυναμικό της ΕΕ (2013)

Το 46% των εργαζόμενων στην ΕΕ είναι γυναίκες και το 54% άντρες. Μονο σε δυο από τις 27 χώρες που ανήκουν στην ΕΕ και συγκρεκριμενα στη Λιθουανία και τη Λετονία, ο αριθμός των γυναικών που εργάζονται ξεπερνά τον αριθμό των ανδρών με εργασία

Ποσοστό γυναικών στο εργατικό δυναμικό της ΕΕ (2013)
 

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ (Ιανουάριος 2015)

Στο 9,8% καταγράφηκε το συνολικό ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2015. Τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ανέρχονταν στο 10,6%. Επήλθε δηλαδή μείωση της ανεργίας της τάξεως των 0,8% στο σύνολο των 28 κρατών μελών. Ψηλότερο ποσοστό έχει η Ελλάδα και η Ισπανία ενώ χαμηλότερο του 5% είναι το ποσοστό ανεργίας μόνο στην Γερμανία και την Αυστρία.

Ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ (Ιανουάριος 2015)